Wednesday, January 06, 2010

دهان دارد؟!گفتند : امام آمده است

پرسیدند : دهان دارد؟

گفتند : آری

جواب دادند: پس برای خوردن آمده است

یاد رفتگانتان بخیر. این ضربالمثلی بود که زنده یاد پدرم سالهای سال قبل از انقلاب میآورد، حالا در چه رابطه‌ای، بطور مشخص یادم نیست، ولی می بینم عجب مصداقی پیدا کرده است با وضعیت این امامان، این آیت الله ها، این حجت الاسلام ها این ثقت الاسلام ها این عالی جنابان و اقازاده هایشان۰

با خودم فکر می کردم, این پیر مرد که یک پایش لب گور است, با چه انگیزه‌ای فرمان کشتار مردم بیگناه را صادر می کند؟ آدمی با این سن و سال, مگرچه نیاز هایی دارد که برای برآوردنش باید این همه خون بپا کند؟ بعد از خواندن مطلب افشاگرانه‌ی آقای مخملباف فهمیدم که چه نیاز هایی دارد واین را هم فهمیدم که بنده خدا الکی و بی‌جهت خودش را به اب و آتش نمیزند و اینکه واقعن منافع قابل دفاعی دارد۰

1 comment:

mehrdad said...

خوشحالم که حداقل وبلاگ شما بسثه نشده است.تمام کانالهای خبررسانی وقایعی که در کشور میگذرد را بسته اند.اطلاع رسانی درست برعهده همه ما است.جنبش مردم ایران سر باز ایستادن ندارد.باش تا صبح دولتش بدمد.لطفا در وبلاگتان فیلتر شکنهای بهروز را معرفی کنید.بر دلم گرد ستمهاست خدایا نپسند که مکدر شود ائینه مهر ائینم.
به امید احقاق حق مردم بیگناه