Thursday, June 23, 2005

این عکس ،آوریل 1993درمجلهُ تایمز چاپ شده بود. وتا به امروز لابلای انبوهی از دفتر ها ودست نوشته هایم گم وگور بود. وقتی برای اولین بار دیدمش، گریه کردم ودر خیال به دستان عکا س هنرمند هزار بوسه زدم . براستی که نه یک عکس که حود کتابی است، فیلمی است . چکامه ای است که وجدان انسانی را به زیر سوال می کشد!می گویند عکاس این عکس بعد ها خودکشی کرد!a>

2 comments:

Anonymous said...

سلام . آره در اينجا هم به زنهای همجنس گرا «لزب» و به مردهای همجنس گرا «شوول» ميگن ...تشابه لفظی مرا به اون حدس و گمان انداخت . عکس هم خيلی دردناک بود ، اگر آدم خون هم گريه کند کم است ....می گويند خلبان هواپيمای بمباران «هيروشيما» هم بعد از بمباران ديوانه شد ...

Anonymous said...

سلام ...چه تصویر زنده ای و چقدر دردناک .لاشخور در انتظار مرگ!فوق العاده بود این درد و حقیقت تلخ !من به عنوان یک بیننده احساس کردم چقدر زندگی زشت است .بدرود اقای راد بوی ارزومی کنم همیشه برقرارباشید