Monday, July 26, 2004

کارنامهُ سیا 3* 1954 *

" جاکوبوآربنز" رئیس جمهوری مردمی گواتمالا ، که بعد از کودتای 1944 توسط مردم به ریاست جمهوری بر گزیده شده بود، بدنبال یک سری سیاست های مردمی ، طی یک کودتای دست راستی ، که توسط سیا رهبری و دولت آیزنهاور حمایت می شد ،سقوط کرد. بدنبال این کودتا ، مخالفان دست راستی به رهبری "کارلوس کاستیلو" که توسط سیا آموزش وتعلیم دیده بودند، قدرت را بدست گرفتند .
اقدامات مردمی " جاکوبو " وی را با عمده ترین زمیندار گواتمالا " united fruit co." در انداخت . شرکتی که 55000 اکر از زمین های ساحلی آتلانتیک را برای صدور موز تصاحب کرده بود .صاحب بزرگترین شرکت حمل و نقل کشور بود ،صاحب راه آهن بین المللی آمریکای مرکزی بود ، مهم ترین بندر کشور را در اختیار داشت . کاستیلو بعد از به قدرت رسیدن ، تمامی رمین های ضبط شدهُ " united fruit " را به آن باز گرداند ، مالیات بر سود وسهام سرمایه گزاران خارجی را لغو کرد ، مخفی بودن راُی را در انتخابات ملغی نمود ، و هزاران منتقد و مخالف سیاسی را دستگیر و زندانی کرد .
جان فاستر دالاس ، وزیر امور خارجهُ آمریکا و برادرش آلن دالاس ، رئیس سیا از جمله ُ سرمایه گزاران شرکت " یونایتد فروت " بودند .
* 1957 *

بعد از سالها کمک مالی به مخالفین پریزدنت " سوکارنو " رئیس جمهور اندونزی، " سیا " سرانجام اقدام به تاسیس مراکز رهبری و آموزشی در جنوب غربی آسیا نمود .زیر دریائی های آمریکا نیرو های مخالف سوکارنو را در " سوماترا" پیاده کرد و نیروی هوائی آمریکا ، از هوا برایشان تجهیزات نظامی ریخت. بعد از شروع جنگ ، وابستهُ نظامی مالزی به آمریکا ، " کلنل آلکس کاویلارانگ " به مهرهُ دلخواه سیا تبدیل شد .خلبانان سیا در بمباران هدف های جنگی شرکت کردند، بعنوان مثال یک بار هواپیماهای سیا " Air America"یک بازار عمومی را بمباران کردند و صد ها نفر از مسیحیانی که عازم کلیسا بودند کشتند .نیرو های اندونزی با موفقیت یکی از هواپیما های آمریکائی را سرنگون وخلبان آمریکائی اش را دستگیر و بمدت چهار سال زندانی کردند .دخالت آمریکائی ها ، در انظار بین المللی ، برای آنها رسوائی ببار آورد .و باعث شد که آمریکا دست از حمایت مخالفین سوکارنو بر دارد .

1974 -1957

در سال 1957 هواپیما های غیر نظامی سیا دست به یک سری حملات دنباله دار بر علیه لائوس زدند .این حملات از شانزده پایگاه هلی کوپتر واقع در 40 مایلی "وینتیان "در حمایت از چریکهای " همونگ " بر علیه " پتت لائو " انجام می گرفت .این درگیری ها در تداوم خود به تدریج به جنگ آمریکا و ویتنام انجامید .• 1959 *

در سال 1957 فرانسیسکو پاپادوک " دوالیه " رئیس جمهور هائیتی شد .و سپس خود را رئیس جمهور مادام العمرهائیتی نامید .در سال 1959 ، نیرو های اعزامی آمریکا ، که جهت حمایت از رژیم دوالیه وارد هائیتی شده بودند ، در اواخر همان سال ، یک قیام عمومی مردم ها ئیتی را بر علیه این دیکتاتور، سرکوب کردند .تا زمان مرگ دوالیه در 1971 نیروهای امنیتی ویژهُ وی که " تاتان " نامیده می شدند و به شمشیر مسلح بودند . دهها هزار مردم هائیتی را کشتند وهزاران نفر را شکنجه نمودند .


No comments: