Monday, May 10, 2010

اعدام بخاطر ایجاد ترس و وحشت در جامعهآدمخوران جمهوری اسلامی از ترس خیزش های مجدد مردمی در آستانه ی خرداد ماه، درسحرگاه روز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه در کشتارگاه اوین، پنج تن دیگر از آزادیخواهان را بدار آویختند. این پنج تن عبارت بودند از فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی، و مهدی اسلامیان۰                                                                                                ۰                                                                                                  
رژیمی که برای بقای حکومتش دست به کشتار جوانان مردم میزند، بی هیچ شبهه‌ای در آستانه‌ی پرتگاه سقوط است، همت کنیم و از پای ننشینیم. جنایت ها، بی عدالتی ها، و رسوایی های این باند تبهکار، آدمکش و ریاکار را در سراسر جهان جار بزنیم، رسوا که هستند، رسواترشان کنیم. بگذار آقای موسوی این کشتار را، نه ضد انسانی، نه جنایتکارانه، بلکه تنها نا عادلانه بخواند.انگار اعدام عادلانه هم داریم.در هر حال جنبش در روند تکاملی خود رهبران واقعی خود را پیدا خواهد کرد۰                                  

No comments: